CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ DÂN

Lượt xem: 399 18/12/2019

??????????CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ NHÀ DÂN

????????  KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO, NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI 
????????    QUY MÔ: 4,5 TẦNG
???????? HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, NƯỚC, CAMERA GIÁM SÁT
TG THỰC HIỆN: 2017