Công trình nhà máy than uông bí

Lượt xem: 585 27/09/2019

 

Công trình: Nhà máy than Uông Bí, Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 17, Khu 3 - Phường Trưng Vương - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty than Uông Bí

Phần việc: ASE VIETNAM CO., LTD Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát