DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

DỰ ÁN: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

ĐỊA CHỈ: XàMỸ LỘC, HUYỆN THÁI THUỴ, TỈNH THÁI BÌNH, VIỆT NAM

CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

TỔNG THẦU GÓI THẦU SỐ 30: LIÊN DOANH LILAMA 12 & MECTA 

QUY MÔ: GỒM 2 TỔ MÁY, CÔNG XUẤT 2X300 MW

PHẦN VIỆC: HẠNG MỤC THÔNG TIN LIÊN LẠC GÓI THẦU SỐ 30

ĐANG TRIỂN KHAI

Liên kết quảng cáo

Đối tác - Khách hàng: