DỰ ÁN TRỤ SỞ CÔNG TY HỢP TIẾN - HÀ NAM

 

DỰ ÁN: TRỤ SỞ CÔNG TY HỢP TIẾN

ĐỊA CHỈ: THANH HƯƠNG, THANH LIÊM, HÀ NAM

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN

QUY MÔ: TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HỢP TIẾN

PHẦN VIỆC: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT

ĐÃ HOÀN THÀNH

Liên kết quảng cáo

Đối tác - Khách hàng: