MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

Lượt xem: 562 09/10/2019

Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ ASE Việt Nam

Add: Số 33 Hàng Vải, P. Hàng Bồ, Q.    Hoàn Kiếm, Hà Nộ

VPGD: Số 54F3 KDT Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. HàNội

Website:smartauto.com.vn– diennhe.net

Tell:  +84-4-6291 8568– Mobile: 098 3120 518

Email:  info@diennhe.net – Fanpage: diennhe.net


ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ

 

Kính gửi:  Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ ASE Việt Nam

Tên đơn vị                   :………………………………………………………………….………

Địa chỉ             :………………………………………………………….………………

Điện thoại / Fax          :…………………………………………………………….……………

Email                           :……………………………………………………………….…………

Mã số thuế                  :……………………………………………………………….…………

Người đại diện            :…………………….……..……       Chức vụ: ………………..…..…

Giấy ĐKKD số           :…………………….……..……       Ngày cấp: ………………....……

Mặt hàng kinh doanh:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………..

………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………..………………………..

Những điều kiện thuận lợi của đơn vị bao gồm:

Địa chỉ cửa hàng         :…………………………………………………………………………

Diện tích cửa hàng      :…………………….……..……        Số NV: ……........…………..……..

 

Dựa vào năng lực của mình, chúng tôi làm đơn này xin đăng ký làm đại lý của ASE Việt Nam Nếu được làm đại lý, chúng tôi xin

tuân thủ quy chế đại lý của Công ty  TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ ASE Việt.

 

Người giao dịch          :…………………….……..……        Điện thoại: ………………..………

 

Ghichú: Đơn đăng ký xin gửi về email: info@diennhe.net

Đính kèm bản chụp, bản sao đăng ký kinh doanh hoặc kế hoạch kinh doanh (nếucó)

 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếucó)