Thiết bị mạng

UPS GXT-3000MTPlus230 3000VA / 2400W

Mã sản phẩm: GXT-3000MTPlus230 3000VA / 2400W

UPS GXT-1000LMTPlus230 1000VA / 800W (KHÔNG CÓ ACQUY)

Mã sản phẩm: GXT-1000LMTPlus230 1000VA / 800W

UPS GXT-2000LMTPlus230 2000VA / 1600W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: GXT-2000LMTPlus230 2000VA / 1600W (Không có Acqui)

UPS GXT-3000LMTPlus230 3000VA / 2400W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: GXT-3000LMTPlus230 3000VA / 2400W (Không có Acqui)

UPS GXT4-1000RT230 1000VA / 900W   

Mã sản phẩm: GXT4-1000RT230 1000VA / 900W   

UPS GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W

Mã sản phẩm: GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W

UPS GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W

Mã sản phẩm: GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W

UPS GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

Mã sản phẩm: GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

UPS GXT4-6000RT230

Mã sản phẩm: GXT4-6000RT230

UPS GXT4-10000RT230 

Mã sản phẩm: GXT4-10000RT230 

UPS 01201056 5000VA / 4500W

Mã sản phẩm: 01201056 5000VA / 4500W

UPS 1200858 6000VA / 4800W

Mã sản phẩm: 1200858 6000VA / 4800W

UPS 01201057 5000VA / 4000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 01201057 5000VA / 4000W (Long Back-up)

UPS 1200859 6000VA / 4800W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 1200859 6000VA / 4800W (Long Back-up)

UPS 01200610 10000VA / 9000W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: 01200610 10000VA / 9000W (Không có Acqui)

UPS 01200679 10000VA / 9000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 01200679 10000VA / 9000W

UPS 1200782 20000VA / 18000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 1200782 20000VA / 18000W (Long Back-up)

UPS '01201363 10000VA/9000W- Backup 8 Phút

Mã sản phẩm: '01201363 10000VA/9000W- Backup 8 Phút

UPS '01201077 10000VA/9000W- Backup 23 phút

Mã sản phẩm: '01201077 10000VA/9000W- Backup 23 phút

UPS '01201375 10000VA/9000W-Backup 57 phút

Mã sản phẩm: '01201375 10000VA/9000W-Backup 57 phút

Liên kết quảng cáo

Đối tác - Khách hàng: