STT Tên Kích thước Ngày tạo Tải xuống
1 Chứng Nhận Đại Lý Lumi của Khải Hoàn 967.78 KB 21/11/2023
2 Chứng nhận đại lý HPE ARUBA của Khải Hoàn 464.66 KB 21/11/2023
3 Danh sách dự án Lumi đã thực hiện 6.18 MB 29/09/2019
4 Hồ sơ năng lực Khải Hoàn 4.09 MB 29/09/2019